Ontdek onze toekomstbestendige oplossingen.

Automatische magazijnen

In tijden van Industrie 4.0 zijn processen van traditionele toeleveringsketens aan het veranderen. Dit geldt voor B2B en B2C. De optimalisatie van pick processen is cruciaal. Het is een schakel in de efficiënte koppeling in de supply chain.

Steeds meer nieuwe magazijnen worden uitgerust met goods-to-man systemen. In de automatische magazijnen vormt digitale techniek de perfecte basis voor de besturing van liften en transportbanden. Daarnaast is het een kwestie van tijd tot de robot als werknemer wordt ingezet.

Als jouw onderneming besluit om processen te gaan automatiseren krijg je te maken met de systeemintegratoren. Zij leveren geïntegreerde logistieke totaaloplossingen. Dit kan variëren van kleine conveyor systemen tot complexe volledig geautomatiseerde opslag- en sorteersystemen. Hoe ga je als onderneming zo’n transitie aan? Wat komt daar allemaal bij kijken?

Het team van 4SCM heeft ruime ervaring met deze vraagstukken.

Automatische magazijnen

Hierdoor kunnen wij ons in jouw logistieke situatie verplaatsen en mee werken aan een effectief proces waar jouw mensen en de nieuwe technologie maximaal in samenwerken, en waarbij jouw klanten maximaal profiteren van deze investering. Samen leggen we de focus op doelmatige, compacte en hoog dynamische systemen voor opslag en orderafhandeling. We vertalen jullie ambities naar praktische logistieke automatiseringsoplossingen die we stap voor stap en op maat voor je implementeren.

Onze kennis van diverse WMS-system helpt je daarbij om de juiste keuzes te maken voor nu en in de toekomst. Samen met de klant zoeken we naar een unieke en veelzijdige maar ook eenvoudige oplossing voor complexe vraagstukken. We blijven oog houden voor effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, flexibiliteit en kosten/baten.

Warehouse management

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Nieuwe economieën zijn al lang niet meer nieuw. Magazijn operaties moeten gecentraliseerd of juist gedecentraliseerd worden.

Bij al deze ontwikkelingen moeten veel keuzes gemaakt worden om tot vernieuwde en verbeterde processen te komen. Het gebruik van Warehouse Management Systemen is hierbij noodzakelijk om complexe processen efficiënt te laten verlopen.

4SCM biedt kennis en ervaring bij het implementeren en optimaliseren van WMS om optimale logistieke operaties te realiseren.

Transport management

Transport management

Transportkosten maken een aanzienlijk deel uit van de totale supply chain-uitgaven. Daarom is met behulp van het juiste systeem, herziening van het transportnetwerk, flexibilisering van transporteurs en tariefstructuren van cruciaal belang.

Hierin zijn forse besparingen te behalen. Invoering en optimalisatie van een Transport Management systeem resulteert in lagere vrachtkosten en een evenwichtiger transportnetwerk met hoge betrouwbaarheid. Het integreren van transport in de achterliggende EAP-omgeving, dat kun je overlaten aan ons.

4SCM biedt expertise bij het implementeren en/of het optimaliseren van TM systemen.

Robotica

4SCM is de schakel tussen robotleveranciers en magazijnsystemen. Wij inventariseren jouw situatie en adviseren over de mogelijke oplossingen. Is robotica hierin een match de situatie van jouw organisatie? Dan begeleiden wij dit proces, inclusief de implementatie.

Voor een succesvolle toepassing van robotica moet hier vanaf het begin rekening mee gehouden zijn of worden. Een bestaand magazijn is niet altijd geschikt voor de toepassing van robots. Vanaf de eerste stap, het design van het magazijn, moet robotica mee worden genomen in het proces. 4SCM kijkt met de organisatie mee of robotica een match is voor jouw organisatie, branche en productlijn.

Robotica
Proces optimalisatie diensten 4SCM

Proces optimalisatie

Voor veel distributeurs is de supply chain vaak de beste plek om kosten te reduceren, verspillingen te elimineren en winst te verhogen.

Lange doorlooptijden verhullen activiteiten die geen toegevoegde waarde voor de klant geven, evenals ruimteverspilling en overmaat aan bewegingen.
4SCM kan als onafhankelijke consultant met een frisse blik de processen tegen het licht houden en de verspillingen in beeld brengen. Het elimineren ervan kan in nauwe samenwerking met de operatie worden aangepakt.

Onze kracht ligt bij het monitoren van de systeemstructuren en het realistisch bekijken wat er mogelijk is in de huidige structuur.